ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

ŠKOLSKÁ RADA

O ŠKOLE

ŠKOLSKÁ RADA

Podle § 167 školského zákona 561/2004 byla zřízena k 1.1.2006 na naší škole školská rada.

Školská rada má 3 členy, jednoho člena jmenoval zřizovatel školy, jeden zastupuje zákonné zástupce žáků a jeden člen je z řad pedagogických pracovníků.

Ve své činnosti se školská rada řídí §167 a §168 školského zákona a jednacím řádem školské rady schváleným na zasedání rady dne 11.1.2006.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku